Arbete med härdplaster / Allergiframkallande kemiska produkter

Film om kursen

Den här utbildningen ger dig som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter kunskaper om rådande lagstiftning, regelverk och säkerhetsinformation. Utbildningen går igenom olika typer av härdplaster, dess egenskaper och risker, vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska vara säkert att utföra och förklarar hur klassificering och märkning av kemiska produkter går till.

Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37A-G.

När du är klar med utbildningen och klarat slutprovet kan du ladda hem ett utbildningsintyg i pdf-format. Intyget är giltigt i 5 år.

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och närliggande föreskrifter
  • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
  • Riskbedömning av kemiska produkter
  • Toxikologi och hälsorisker
  • Härdplaster och allergiframkallande produkter
  • Klassificering och märkning
  • Skyddsåtgärder

Utbildare

107

Roger Flodin - Arbetsmiljöingenjör.
Roger Flodin har lång erfarenhet som arbetsmiljöingenjör hos Previa och har bedrivit arbetsmiljöarbete inom de flesta branscher.

108

Håkan Lundgren - Arbetsmiljöingenjör.
Håkan Lundgren är arbetsmiljöingenjör hos Previa. Håkan utbildar inom kemiska hälsorisker och allergiframkallande produkter.

 

Utbildningen tar ca 1 timme att genomföra.

Tekniska krav
Windowa 7/MacOS 10.5 eller bättre. Internetuppkoppling.


Beställ licenser

För att beställa kursen fyll i och skicka formuläret nedan. När du gjort din beställning får du direkt ett mail med dina utbildningslicenser samt användarinstruktioner. Faktura skickas separat till angiven faktureringsadress.

Fyll i antalet licenser ovan för att se en prisuppgift här.