Arbetsmiljö - grundutbildning

Film om kursen

Arbetsmiljö - Grundutbildning riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats. Utbildningen berör såväl fysiska som organisatoriska och sociala aspekter av hur du skapar en säker arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

Utbildningen består av ca 3 timmars föreläsning, övningsuppgifter och praktiska case. Vi rekommenderar att ca 6-8 timmar avsätts för genomförande. Innehållet motsvarar ca 2,5 dagars traditionell, lärarledd utbildning. När du genomfört utbildningen kan du starta Diplomeringen. Vid avklarat diplomeringstest har du möjlighet att ladda ner ett diplom i pdf-format.

Läs mer om innehållet

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifter
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Samverkan för god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag
 • Belastningsergonomi
 • Ekonomiska aspekter av ohälsa i arbetslivet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.
  • Kunskapskrav
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling, konflikter och diskriminering
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Risker och åtgärder vid ensamarbete
 • Våld och hot i arbetet
 • Första hjälpen och krisstöd

Utbildare

102

Linda Orlöf Juhlin - Arbetsmiljöingenjör.Linda Orlöf Juhlin är arbetsmiljöingenjör hos Previa och bistår organisationer med att undersöka och ta fram fungerande rutiner för den fysiska arbetsmiljön. Linda håller i utbildningar om arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete.

104

Lennart Sohlberg - Affärscontroller.Lennart Sohlberg verkar som affärscontroller hos Previa och har tidigare varit distriktschef hos företaget. Lennart håller utbildningar om hälsa och ekonomi.

103

Ulrika N. Persson - Ergonom och fysioterapeut.Ulrika N. Persson är legitimerad fysioterapeut och ergonom hos Previa, där hon arbetar med företagshälsovård och som instruktör i mediyoga. Hon håller i utbildningar om arbetsmiljö, ergonomi, hälsa och livsstil.

100

Maria Lindblad - Beteendevetare.Maria Lindblad är utbildad beteendevetare. Maria arbetar för Previa med handledning och stödsamtal för både grupper och individer och håller även i utbildningar om psykosocial arbetsmiljö. Tidigare har Maria varit socialsekreterare och ärendehandledare.

101

Per Larsson - Chef över Previas Trygghetstjänster.Per Larsson har lång erfarenhet av att arbeta med psykosociala arbetsmiljöfrågor och som beteendevetare inom företagshälsan med inriktning på krishantering, hot och våld. Idag verkar Per som chef över Previas Trygghetstjänster och som talesperson för företaget i beteendevetenskapliga frågor.

Tekniska krav
Windows 7/MacOS 10.5 eller bättre. Internetuppkoppling (ej Internet Explorer 11)


Beställ licenser

För att beställa kursen fyll i och skicka formuläret nedan. När du gjort din beställning får du direkt ett mail med dina utbildningslicenser samt användarinstruktioner. Faktura skickas separat till angiven faktureringsadress.

Fyll i antalet licenser ovan för att se en prisuppgift här.