Vad är eLearning / Blended Learning?

eLearning innebär helt enkelt datorstödd utbildning. Du sitter vid datorn och gör din utbildning när, var och hur länge du vill. eLearning har inneburit en revolution för lärandet i stora organisationer. Aldrig har det varit så enkelt, snabbt och billigt att utbilda stora grupper medarbetare, kunder, elever eller medlemmar. 

Blended learning innebär en kombination av eLearning och lärarledd utbildning. eLearning används då som ett verktyg för att effektivisera lärandet. Ofta används eLearning för att säkerställa en viss grundläggande teoretisk kunskapsbas hos deltagarna så att mer av den lärarledda delen kan ägnas åt reflektion och praktisk träning för att förankra kompetensen. Efter kursen kan eLearning även användas för repetition. Om utbildningen ska leda till ett förändrat arbetssätt i organisationen rekommenderar vi blended learning.

Företagsfördelar

  • Kostnadseffektivt; Samma budskap kan nå många medarbetare utan att stora kostnader läggs på förläsare, resor, lokaler etc.
  • Utbildningstiden; utbildningstiden blir kortare vilket innebär minskat produktionsbortfall
  • Just-in-time; utbildning kan genomföras just när den behövs och man behöver inte invänta möjligheten att få ihop större grupper.

Fördelar för individen

  • Individuellt; Du "kör" själv och bestämmer själv farten. Du väljer dessutom tid och plats när det passar just dig. Du kan repetera hur många gånger du vill – om du vill.
  • Tillgänglighet; Du själv väljer var och när du vill göra din kurs och är inte hänvisad till en speciell dag eller lokal. Ingen tid går heller åt till resor.
  • Enhetlig miljö; Du och dina kolleger får exakt samma kunskap av den "bästa" läraren. Du kan öva i verklighetstrogen miljö utan någon som helst risk. Våga testa dina gränser