Senaste kurser


Arbetsmiljö - grundutbildning

Utbildning för dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Läs mer

Arbete med härdplaster / Allergiframkallande kemiska produkter

Utbildningen som krävs enligt lag för att arbeta med allergiframkallande kemiska produkter.

Läs mer

Kurser


Arbeta med kroppen som verktyg

Ergonomi med inriktning på fysiskt krävande arbeten.

Läs mer & beställ

Arbete med härdplaster / Allergiframkallande kemiska produkter

Utbildningen som krävs enligt lag för att arbeta med allergiframkallande kemiska produkter.

Läs mer & beställ

Arbete vid bildskärm + Arbete med kroppen som verktyg

Kombinerad utbildning; Arbeta med kroppen som verktyg och Arbete vid bildskärm.

Läs mer & beställ

Arbete vid bildskärm

Ergonomi med inriktning på arbete vid bildskärm.

Läs mer & beställ

Arbetsmiljö - grundutbildning

Utbildning för dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Läs mer & beställ

Patientnära arbete

Ergonomi med inriktning på patientnära arbete i vården.

Läs mer & beställ

Varför eLearning?

eLearning är ett effektivt verktyg för att skapa lärande i organisationen. Med eLearning når man många människor med samma budskap utan stora kostnader för föreläsare, resor etc. Deltagarna kan också genomföra utbildningen när det passar dem i deras egen takt. En effektiv utbildningssatning använder e-learning som en komponent i sin strategi. Previas kurser använder film, bilder och text för att pedagogiskt presentera innehållet. 

Läs mer

Frågor och svar

Du kanske har frågor om hur du använder Previas eLearning-kurser? Här får du alla svar du behöver för att aktivera din licens, logga in och komma igång med kurserna.

Läs mer