Senaste kurser


PEAB Diplomering Uppgradering

Läs mer

PEAB Diplomering Grund

Läs mer

Kurser


Arbeta med kroppen som verktyg

Ergonomi med inriktning på fysiskt krävande arbeten.

Läs mer & beställ

Arbete med härdplaster / Allergiframkallande kemiska produkter

Utbildningen som krävs enligt lag för att arbeta med allergiframkallande kemiska produkter.

Läs mer & beställ

Arbete vid bildskärm + Arbete med kroppen som verktyg

Kombinerad utbildning; Arbeta med kroppen som verktyg och Arbete vid bildskärm.

Läs mer & beställ

Arbete vid bildskärm

Ergonomi med inriktning på arbete vid bildskärm.

Läs mer & beställ

Arbetsmiljö - grundutbildning

Utbildning för dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Läs mer & beställ

Patientnära arbete

Ergonomi med inriktning på patientnära arbete i vården.

Läs mer & beställ

Varför eLearning?

eLearning är ett effektivt verktyg för att skapa lärande i organisationen. Med eLearning når man många människor med samma budskap utan stora kostnader för föreläsare, resor etc. Deltagarna kan också genomföra utbildningen när det passar dem i deras egen takt. En effektiv utbildningssatning använder e-learning som en komponent i sin strategi. Previas kurser använder film, bilder och text för att pedagogiskt presentera innehållet. 

Läs mer

Frågor och svar

Du kanske har frågor om hur du använder Previas eLearning-kurser? Här får du alla svar du behöver för att aktivera din licens, logga in och komma igång med kurserna.

Läs mer